Microlepidoptera.nl collectie

Een kleine collectie groeit uit tot een projectonderdeel

Landelijk kennen we ongeveer tien regionale en nationale collecties die zich bezighouden met de entomologie. Niet elke collectie bevat veel soorten micro's. De Twentse Welle in Enschede heeft een prachtige kleine verzameling van vlinders, maar er zijn niet meer dan acht micro's te vinden. Wie echt een grote serie wil zien, die zou naar het Nationaal Centrum voor de Biodiversiteit moeten, waar de twee grootste landelijke collecties (Leiden en Amsterdam) momenteel worden samengevoegd. Andere regionale musea, zoals Rotterdam, Leeuwarden en Maastricht bevatten ook talloze micro's: leuk voor ieder die alleen al een impressie wil krijgen van een collectie.
Voor absolute beginners zijn zulke collecties niet snel toegankelijk en als je materiaal wilt lenen voor bijvoorbeeld een lezing, dan is dit niet snel toegestaan wegens de risico's. Het meeste materiaal uit deze collecties stamt van de oudste verzamelaars waardoor het ook extra kwetsbaar is. Logisch, dat landelijke musea erg kritisch zijn. In 2004 is de kleine collectie ontstaan, een collectie van macrolepidoptera (grotere nachtvlinders), die ongeveer 520 soorten omvat, circa 68% van het Nederlandse soortenrijkdom. De collectie werd na 2007 uitgebreid met microlepidoptera, bijna gelijktijdig met de oprichting van deze website. De schatting loopt in de 450 soorten, met enkele honderden individuen verdeeld over 40 á 50 laden. De collectie maakt nu onderdeel uit van het project Microlepidoptera, waar iedereen materiaal mag bekijken, bestuderen en lenen. Veel materiaal uit verschillende delen van ons land wordt tegenwoordig geschonken aan de collectie, veelal door onderzoekers die zelf geen collectie hebben en toch een bijdrage willen leveren aan het onderzoek en opslag van bewijsstukken.
In 2011 en 2012 wordt de collectie fors uitgebreid en geëtiketteerd. Een moderne collectie, voor iedereen, ter bevordering van de studie van de 'oude' entomologie. Bezoek is mogelijk, neem hiervoor contact op via 'Redactie'.


Bijzonderheden

De collectie omvat zeker wat bijzonder materiaal.
Vooral de nieuwste aanwinsten voor de Nederlandse fauna worden gedoneerd en ondergebracht. Ook van andere zeldzaamheden zoals Chrysoclista lathamella (T.B. Fletcher, 1936), Apterona helicoidella (Vallot, 1827), Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775), Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811), Crombrugghia laetus (Zeller, 1847), Argyroploce externa (Eversmann, 1844) en Endothenia ustulana (Haworth, 1811) is recent materiaal te vinden. In drie jaar tijd is er al een redelijk compleet beeld: bijvoorbeeld van de vedermotten zijn er vierentwintig soorten, van de zakdragers intussen twintig soorten.

Het materiaal van de Elachistidae wordt elk jaar ondergebracht in de collectie Corver in Zwitserland, wegens nadere specialisatie.

Schenkingen & vastleggen van historische objecten en bewijsstukken


Sommige bijzondere dieren dienen een plekje te krijgen in een verzameling. Niet alleen als pronkstuk maar vooral omdat het belangrijk is dat historisch bewijsmateriaal de komende eeuwen 'voortleeft' voor generaties na ons. Digitale foto's zullen waarschijnlijk niet zo lang blijven bestaan. Wilt u een of meerdere objecten schenken? Dat zou geweldig zijn!

Hulp en ondersteuning bij het determineerwerk

Stel u bent zelf een fanatieke waarnemer en u wilt zelf graag uw tuin of inventarisatiegebied tot op de soort nauwkeurig weten. In het andere geval bent u gewoon eens benieuwd hoe dat nou gaat...lastige soorten op naam brengen. Altijd maar die spikkelbladrollers en kokermotten: maar nooit echt weten wat het is. Hier komt soms wel wat bij kijken. Wat denkt u van de dieren opzetten of microscopische preparaten maken van micro's? Het klinkt ingewikkeld en tijdrovend, maar het is veelal slecht schijn.
Neem vooral eens contact op om langs te komen om dieren te controleren of om meer te leren over de soorten en voor extra hulp of uitleg over de technieken!

Microvlinders opsturen voor identicifatie


In het andere geval kunt u de dieren ook opsturen voor een naam of onderzoek. Of het gaat om 1 micro of om 50....het maakt niet uit: zolang u vroeg of laat weet welke soort u heeft gezien. Het gaat daarbij ook om specialistische soorten: alles krijgt een naam. Bovendien krijgen alle dieren een plaatsje in een collectie: en dit is noodzakelijk en een aanwinst voor verder onderzoek.

U kunt collectiemateriaal op afspraak laten ophalen of opsturen, het liefst als dieren al op speld staan met etiket.
Waarom? Vaak krijgen niet-opgezette dieren nummertjes mee, die refereren naar een nummer in een brief. Zodra een brief kwijtraakt, dan is automatisch de data verloren. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om minuscule kaartjes of etiketjes (met lettergrootte 4 of 5) aan de niet-opgezette dieren mee te geven. Bijvoorbeeld door deze etiketjes op een gelatinecapsule te bevestigen.
In het kader van de efficientie is het afgeraden om afkortingen en handgeschreven documentatie te gebruiken.

Hoe u dieren kunt verzenden, maar ook als het gaat om niet-opgezette dieren, check deze pagina.
Hulp bij het opzetten? Kijk vooral eens naar deze handige handleiding!

U kunt uw materiaal met eventuele begeleidende brief sturen naar:

Tymo Muus / ML collectie
KJ Blokstraat 47
8384EV Wilhelminaoord

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.