Waardplanten & uitgebreid zoeken
Familie
Subfamilie
Genus
Nederlandse naam
Soortnaam (wetenschappelijk)
Verspreiding en ecologie
Trefwoorden morfologie (adult)
Biologie
Waardplant(en)
 
   
In alle velden wordt automatisch met wildcard gezocht. U kunt dus naar beginletters zoeken, of een deel van de familie invoeren.

Verspreiding en ecologie

Deze zoekfunctie is gericht op de verspreiding van de soort en levenswijze, u kunt hier trefwoorden als status "zeldzaam" of biotoop "zandgronden" invoeren, waarmee u soorten kunt zoeken op basis status en biotoopinformatie en andere zoektermen.

Trefwoorden morfologie (adult)

Deze zoekfunctie is gerelateerd aan de morfologische kenmerken, u kunt hier trefwoorden invullen zoals "parthenogenese" of "vleugelloos".

Biologie
Deze levenswijze van de verschillende stadia, trefwoorden als bijv. "in spinsel", "mei" (rupsenperiode) of "overwintert".

Waardplant(en)

Hiermee zoekt u op waardplant informatie. Een functie die u kunt gebruiken op het moment dat u een soort zoekt waarvan u waardplant informatie heeft. U kunt zoeken op (een deel van) de nederlandse waardplant, of de wetenschappelijke naam. U kunt ook zoeken op termen als "dood hout", "algen", "loofbomen", "polyfaag" en "dierlijk materiaal".
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.