MUSEUMEXEMPLAAR

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
11-13 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
lokaal
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Gielis, C. & Muus, T.S.T.
 
LAATSTE AANPASSING
 
October 31, 2009, 11:56 pm
Familie: Pterophoridae, vedermotten (subfamilie Platyptiliinae)
 
 
zonnedauwvedermot
Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 
Vliegtijddiagram
Vlinder (foto: T. Muus, ex. 16.vii.2008, em. 23.vii.2008)
 
 

Buckleria paludum in Nederland

Een zeldzame doch lokale soort die verspreid over het hele land voorkomt. Tegenwoordig is de soort op diverse plekken op de zandgronden, verspreid over het hele land tot in Friesland, waargenomen. Op plekken waar de voedselplant (in aantal) voorkomt kan de vlinder ook aangetroffen worden, meestal is dit op drassige plaatsen bij heiden en poelen.

Herkenning

De vlinder vliegt in twee generaties, in mei en juni en juli-augustus. De vlinder kan gesleept worden, maar komt ook vrij goed op licht. Hoewel de soort sterk lijkt op soorten Capperia en Oxyptilus. Zij kan door het uitzonderlijke formaat goed van andere soorten worden onderscheiden.
In vergelijking tot de verwante soorten uit het genus Oxyptilus ontbreekt bij B. paludum de schubbenborstel op de ondervleugel, daarnaast is de vlinder kleiner met een vleugelwijdte van 11-13 mm en zijn de vleugelvertakkingen tamelijk smaller.

Levenswijze 'biologie'

De eieren worden aan de onderzijde van de bladeren afgezet, dit stadium duurt circa tien dagen (Ford, 1949a). De waardplant is zonnedauw (Drosera), een vleesetende plant, die op vochtige plekken groeit bij o.a. venen en heiden.
De rupsenperiode is in juli en opnieuw tussen september en mei, waarbij de rups dus overwintert (Ford, 1949a). Rupsen voeden zich met de bladeren en soms ook de stelen. Verpopping aan de plant, onder het blad (Ford, 1949a) of op omliggende objecten (Gielis, 1996a) maar soms ook aan de dode bloemen. Globaal gezien is de pop van deze zomergeneratie te vinden in juli.

Waardplanten of voedsel

Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) (Hannemann, 1977a; Beirne, 1954a) en ook wel kleine zonnedauw (Drosera inter- media).
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.