Het project

Nederland is gevariëerd in natuur. Mede door die variatie hebben we een rijke vlinderfauna. Elk jaar worden er nieuwe soorten voor de fauna ontdekt. Ons land telt nu circa 50 soorten dagvlinders, 830 soorten macronachtvlinders en ruim 1480 soorten microvlinders.

Doelen

De doelstellingen van de website Microlepidoptera.nl zijn:

- Hoge kwaliteit door zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens.
- Bevorderen van samenwerking met bestaande organisaties en deskundigen op het gebied van microlepidoptera in Nederland.
- Kennisbevordering en uitwisseling over microlepidoptera in Nederland.
- Beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens voor microlepidoptera in Nederland.

Initiatief

Voornamelijk dankzij De Vlinderstichting is er veel aandacht voor dagvlinders en macronachtvlinders in Nederland. Op de schitterende, recent vernieuwde, determinatiewebsite van de Vlinderstichting, Vlindernet, kunnen zowel dagvlinders als macro nachtvlinders worden gedetermineerd. Echter, tot voor kort was er nog geen online determinatiegids voor de Nederlandse microlepidoptera.
Om die reden is de website Microlepidoptera.nl opgericht, een initiatief van Tymo Muus en Sifra Corver (september 2006). Aanvankelijk zou dit een digitale fotodatabank worden met privé beeldmateriaal.
Nog voordat de website publiekelijk zou verschijnen werd het geheel uitgebreid met betrokkenheid van diverse vrijwilligers.

De website is volledig door de initiatiefnemers ontworpen en ingevuld, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de adviezen van enkele leden van sectie Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV). In het bijzonder gaat onze dank uit naar Erik van Nieukerken, Willem Ellis, Sjaak Koster, Jaap Zwier en Sandrine Ulenberg voor hun grote betrokkenheid bij en het enthousiame voor het project, vooral in de startfase. Later hebben zich diverse personen aangesloten bij het project, zie ook de "wetenschappelijke commissie".

De Werkgroep Vlinder Faunistiek (WVF) is onze belangrijkste projectpartner met betrekking tot verspreidingsgegevens. Een van de belangrijkste doelstellingen van de website is uitgebreide soortinformatie te presenteren voor alle Nederlandse microlepidoptera.

Landelijke excursie

In 2007 werd een besloten kleine excursie georganiseerd, waarna vanaf 2008 tot heden publiekelijke excursies zijn gehouden in onder meer Limburg, Zuid-Holland, Overijssel en Friesland. Het doel van deze excursie is onder meer beeldmateriaal verzamelen van de inheemse soorten, als ook nieuwe belangstellenden begeleiden in het veld.
Uiteraard worden ook verspreidingsgegevens en kennis over rupsen verzameld. Zie ook de excursiewebsite.

 
Adresgegevens
Hogewal 137 NL-8331WP
Steenwijk (Netherlands)
infomicrolepidoptera.nl
 
telefoon
0620 358 505
 bandlichtmot
Sciota adelphella
(foto:H. van Woerden)bruidsmot
Sitochroa palealis
(foto: B. Fransen)

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.