HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
zwerver/incidenteel
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
June 18, 2011, 6:39 pm
Familie: Pyralidae, lichtmotten (subfamilie Phycitinae)
 
 
peultjesmot
Etiella zinckenella  (Treitschke, 1832)
 
 
 

Voorkomen

Een zeer zeldzame soort die ons land bereikt als trekvlinder en in sommige jaren kan de soort bijzonder talrijk zijn. In 2020 werd de soort op tientallen plaatsen gevonden en er zijn ook aanwijzingen dat de soort zich als gevolg van het milder wordende klimaat kan vestigen in onze regio. In Duitsland zijn de rupsen op diverse planten gevonden anders dan de klassieke tuinpeul. Vroeger ontbrekend of uiterst zeldzaam.

Herkenning

...

Levenswijze 'biologie'

...

Etymologie

De soort wordt in sommige delen van Europa als een plaag op peultjes ervaren.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Blazenstruik (Colutea arborescens), lupine (Lupinus) en boon (Phaseolus) (Parenti, 2000a). In tropische gebieden ook op limaboon (Phaseolus lunatus).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.