HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel maar lichte toename in de duinen.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Gielis, C. & Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
August 1, 2017, 12:02 am
Familie: Pterophoridae, vedermotten (subfamilie Platyptiliinae)
 
 
rozenvedermot
Cnaemidophorus rhododactyla  (Denis & Schiffermueller, 1775)
 
 
 

Voorkomen

Landelijk een zeldzaamheid, maar in de kustgebieden en Zuid-Limburg veel gewoner op plekken waar rozenstruwelen aanwezig zijn. De verspreidig laat duidelijke concentraties zien in Noord- en Zuid-Holland, en is gerelateerd aan kalkrijke gronden.
In 1949 werd de eerste C. rhododactyla gevangen bij de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang (NH.) door Doets (med. Gielis).
De afgelopen jaren lijkt het erop dat C. rhododactyla zich aan het uitbreiden is over ons land; hij wordt ook meer in het binnenland waargenomen. In 2007 was er een melding uit Drachten (Friesland) door Meijer (Flinterwille 11(2)). De soort is echter nooit talrijk aanwezig.

Herkenning

De vlinder vliegt van juni tot augustus en komt vrij goed op licht. In de schemering vliegen zij laag over vegetaties met de waardplant, zij kunnen daar soms in grote aantallen worden gevonden. De vleugelwijdte 18-26 mm. Het is een goed herkenbare soort, met een heldere oranje-bruine tekening. Zeer duidelijk is ook de grote schubbenborstel aan de achterrand van de achtervleugel.

Levenswijze 'biologie'

De rups leeft op verschillende soorten rozen (Rosa) in een zwak spinsel op de laatste loten. Hierbij worden verse loten naar beneden toe gesponnen. In het begin vretend van de jonge bladeren, daarna overgaand op de bloemen (en bloemknoppen) waarbij diepe gaten gevreten worden. Zij leven in de periode april tot begin juni. Het is onduidelijk hoe de soort overwintert, mogelijk als ei of jonge rups.
De rupsen zijn door de opvallende levenswijze vaak slachtoffer van parasitoïden. De rups verpopt tussen de plantenstengels in een webachtig spinsel. Het popstadium duurt ongeveer vijftien dagen.

Etymologie

Veder = veer, verwijst naar de veerachtige vertakkingen van de vleugels.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Op verschillende rozen (Rosa sp.), vooral hondsroos (Rosa canina s.l.) (Gozm´┐Żny, 1962a; Emmet, 1979a). In de duinen op duinroos (R. pimpinellifolia). In onze streken niet vaak schadelijk, maar in het Middellandse Zeegebied zijn schades in kwekerijen gemeld.

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.