HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
vrij algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel en lichte toename. In de duinen lijken aantallen toe te nemen in de oude duinpannen die vaker lijken dicht te groeien (pioniers); in het binnenland door betere begrazing lokaal algemener maar hier vooral stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Corver, S.C. & Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
February 18, 2022, 10:55 pm
Familie: Opostegidae, oogklepmotten
 
 
witte oogklepmot
Opostega salaciella  (Treitschke, 1833)
 
 
 

Voorkomen

Een vrij algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen.

Herkenning

De soort kan verward worden met andere soorten, maar door de schubbenverdikking aan de bovenzijde van de ogen, de zgn. oogkleppen, is O. salaciella toch vrij gemakkelijk van andere kleine soorten te onderscheiden. In sommige gevallen vertoont de soort een bruine middenband of een stel bruine schubben.
De vlinder vliegt in de schemering of vroege avond en kan in grote getallen bijeen worden aangetroffen, soms parend (Pelham-Clinton, 1986a).

Levenswijze 'biologie'

De levenswijze van de rupsen is onbekend, wel zijn er rupsen gekweekt van schapenzuring (Warren, 1888a).

Etymologie

Aan de basis van de antennen bezitten de soorten een verdikking, een klep die in rust over het oog ligt. Deze soort is meestal volledig wit, in sommige gevallen met een grijzige waas. Te verwarren met 'ooglapmotten' (= Bucculatricidae).

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Schapenzuring (Rumex acetosella) (Warren, 1888a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Elachista argentella
witte grasmineermot

Elachista maculicerusella
grijsgevlekte grasmineermot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.