HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Bedreigd. Aangenomen werd dat de soort verdwenen was na de laatste vondsten op Terschelling (Berkenvallei/Eendenkooi, 2000). Vroeger kwam zij ook voor in de Noord-Hollandse duinen. Echter, onderzoek wees uit dat de soort wel degelijk nog op de eilanden voorkomt maar ook in de N-Hollandse duinen. In omringende landen is het een zeldzaamheid, mede daarom verdient de soort speciale aandacht.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
January 2, 2023, 8:58 pm
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Olethreutinae)
 
 
eierdopmot
Argyroploce externa  (Eversmann, 1844)
 
 
 

Voorkomen

De soort werd reeds in 2006 gesynonimiseerd met de voorheen bekende A. dalecarliana Guenee, 1845.

Herkenning


Levenswijze 'biologie'


Etymologie

De half cirkelvormige vlek doet denken aan een eierdop.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

In Nederland op rond(bladig) wintergroen (Pyrola rotundifolia). Elders in Europa op Eenzijdig wintergroen (Pyrola (Orthilia) secunda), P. carpathica en moerasrozemarijn (Ledum palustre) (Razowski, 2003a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.