HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Ernstig bedreigd. Beperkt leefgebied op Terschelling en Ameland, de soort is al verdwenen uit de Noord-Hollandse duinen en de Veluwe. De aantallen zijn gering en voor zover bekend zijn er weinig populaties; onderzoek naar de soort op Schiermonnikoog wees uit dat de soort daar waarschijnlijk niet voorkomt terwijl de waardplant er wel groeit.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Koster, J.C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
February 24, 2010, 10:45 pm
Familie: Cosmopterigidae, prachtmotten (subfamilie Antequerinae)
 
 
hondsviooltjesmot
Pancalia schwarzella  (Fabricius, 1798)
 
 
 

Voorkomen

De soort is uitgesproken zeldzaam. Slechts bekend van een klein aantal, vaak oudere, vindplaatsen verspreid door het land. Recentelijk echter ook gevonden op Terschelling en Ameland.

Herkenning

De vlinder vliegt overdag van eind april tot midden juni en bezoekt daarbij bloemen. Groter dan P. leuwenhoekella, vleugelwijdte 11-16 mm Ze lijkt zeer veel op P. nodosella en is daarvan vaak niet met zekerheid te onderscheiden op de uiterlijke kenmerken. P. schwarzella heeft op de voorvleugel altijd een duidelijke stip tussen de dwarsband aan de basis en de vlek aan de binnenhoek. Deze vlek is bij P. nodosella veel kleiner of ontbreekt soms geheel.

Levenswijze 'biologie'

De larve leeft op viooltjes. De levenswijze wijkt vermoedelijk niet af van de beide andere soorten, maar in de oudere literatuur zijn ze vaak door elkaar gehaald.

Etymologie

Geen nadere verklaring vereist.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Hondsviooltje (Viola canina), ruig viooltje (V. hirta).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Pancalia leuwenhoekella
kleine viooltjesmot

Pancalia nodosella
duinviooltjesmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.