HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
vrij algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
June 16, 2012, 2:15 am
Familie: Chimabachidae, kortvleugelmotten
 
 
herfstkortvleugelmot
Diurnea lipsiella  (Denis & Schiffermueller, 1775)
 
 
 

Voorkomen

Een vrij algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. Over het hele land verbreid en vaak gewoon, echter vaak in lage aantallen worden alleen de gevleugelde mannetjes waargenomen. De soort heeft voorkeur voor loofbossen met een rijke bermvegetatie en onderbegroeiing.

Herkenning

De soorten van het genus Diurnea kennen enkele overeenkomsten, waaronder de vliegtijd. In tegenstelling tot de vroege D. fagella leeft D. lipsiella) in het late najaar. De mannetjes kunnen overdag worden gezien al zoekend naar wijfjes, tussen oktober en begin december. Mannetjes komen in de avond ook goed op licht. De wijfjes (spanwijdte ♀ 15-23 mm) rusten overdag op stammen, door de verkorte vleugels zijn zij niet in staat te vliegen.

Levenswijze 'biologie'

De soort overwintert als ei, in tegenstelling tot D. fagella die overwintert als pop (Muus, kweek). De rups spint bladeren bijeen en rupsen groeien sneller als D. fagella die daar ongeveer vijf maanden over doet, rupsen van D. lipsiella zijn in juni tot in begin juli al volgroeid.
Hoewel de rupsen erg op elkaar lijken zijn er verschillen tussen beide soorten, jonge rupsen van D. fagella hebben een wat donkerrode kop, bij D. lipsiella is deze zwart. In later stadia is de scheiding tussen beide oogdelen bij D. lipsiella erg donker, bij D. fagella dezelfde kleur als de kop als geheel. De verdikte poot wordt gebruikt bij het produceren van akoestische signalen om het territorium te verdedigen. Verpopping is onbekend, waarschijnlijk tussen het blad.

Etymologie

Kortvleugelmot verwijst naar de wijfjes, die geen volledig ontwikkelde (korte) vleugels bezitten.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Polyfaag op veel verschillende loofbomen en struiken. Tokár et al. (2005a) geeft een opsomming van waardplanten, waaronder krentenbomen (Amelanchier), meidoorn (Crataegus), appel (Malus), roos (Rosa), els (Alnus), beuk (Fagus sylvatica), eik (Quercus), berk (Betula), es (Fraxinus), esdoorn sp. (Acer), populier (Populus), braam (Rubus) en lijsterbes (Sorbus).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.