HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
vrij algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Zeer uitbreidend en toenemend. Oprukkend vanuit het zuidoosten en na de eerste toename in het noorden lijkt de soort hier lokaal talrijk te worden; vondsten in het westen en hier uitbreidend; in reeds bekende vliegterreinen soms uitermate talrijk per waardboom.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Corver, S.C., Doorenweerd, C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
February 18, 2022, 10:57 pm
Familie: Nepticulidae, dwergmineermotten
 
 
akenmineermot
Stigmella aceris  (Frey, 1857)
 
 
 

Voorkomen

Een vrij algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. In 2004 werd de soort gevonden door M. van Stiphout in Posterholt, later volgden er meer vondsten in Zuid-Limburg (Van Nieukerken et al., 2006a). Nog wat later volgden er meer vindplaatsen, onder andere uit Gelderland en noordelijker in Overijssel. Sinds 2010 zijn er ook regelmatig vondsten in het westen van het land. S. aceris is een voorbeeld van een soort die vanuit het zuiden is opgerukt, mogelijk als gevolg van het warmer wordende klimaat.

Herkenning

...

Levenswijze 'biologie'

De mijnen zijn alleen te verwarren met die van S. speciosa. Exemplaren van speciosa leven uitsluitend op Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn). De gangen lijken bij aceris doorgaans wat donkerder doordat een frass breder wordt verspreid in de breedte.

Bewoonde mijnen zijn te vinden vanaf juni tot ver in juli, en een tweede generatie van augustus tot half september. Mogelijk overwinteren de adulten, wat zal betekenen dat dit de enige nepticulide is die in staat is te overwinteren als adult (Van Nieukerken et al., 2006a).

Etymologie

Esdoorn = voedselplant. De naam is gebaseerd op de levenswijze van de rups, zij mineert (=mineermot).

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Een aantal soorten Acer, in Nederland op A. campestre (spaanse aak) en A. platanoides (noorse esdoorn). Uit Oost-Europa ook bekend van A. tataricum en A. ginnala (Van Nieukerken et al., 2006a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.