HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
October 31, 2009, 10:49 pm
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Tortricinae)
 
 
grote appelbladroller
Archips podana  (Scopoli, 1763)
 
 
 

Voorkomen

Een algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. Overal algemeen en vaak talrijk. Lokaal kan de soort soms zeer schadelijk zijn op fruitbomen, vooral op appel en peer.

Herkenning

Vanaf mei tot in augustus, soms nog afgevlogen vlinders in september. Tamelijk variabel. Borststuk met een dubbele schubbenpluim. Voorvleugel verbreed, met sterk geslingerde voor- en vooral achterrand, de omslag matig breed, kort, zonder franje; mannetje licht bruinpurper, geelachtig voor de achterrandstekening, de tekening donker koffiebruin, iets lichtgerand; de wortelvlek met een scherpe hoek in het midden, daaronder vrij recht en schuin; middenband scherp en smal bovenaan, gelijkmatig verbreed, met de achterrand zeer wazig onderaan; voorrandsvlek verdoezeld en smal; een geslingerde, gelijkmatig versmalde dwarsbalk voor de achterrand, zeer smal verbonden met de voorrandsvlek; vrouwtje licht bruinachtig-oker of bruinachtig-zandkleurig, tekening vrij lichtbruin, onderling verbonden, doch niet onduidelijk door fijn netwerk; deze tekening als bij het mannetje; doch wortelvlek aangegeven door een sterk gebogen lijn, middenband zeer versmald boven het midden, voorrandsvlek breder en duidelijker, achterrandsstreep lijnvormig. Achtervleugel licht bronskleurig met de punthelft oranje tot geel (Bentinck & Diakonoff, 1968a).
Een verdonkerde vorm bezit een donker purperen voorvleugel en een bijna egaal donker grijsbruine achtervleugel (Bentinck & Diakonoff, 1968a).

Levenswijze 'biologie'

Zij leeft van mei tot juli tussen samengesponnen eindscheuten op allerlei loofbomen en lagere planten. De rups is zwartgrijs tot grasgroen. Kop- en nekschild roodbruin, zwart gerand (Bentinck & Diakonoff, 1968a). Er zijn ook enkele rupsenvondsten bekend van naaldbomen .

Etymologie

Bladroller is afgeleid van de familienaam bladrollers, ook al leeft deze soort niet expliciet als bladroller.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Hazelaar (Corylus), beuk (Fagus), appel (Malus), peer (Pyrus), roos (Rosa), Ribes, bosbes (Vaccinium), Trifolium en ook spar (Picea) (Razowski, 2002a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Archips xylosteana
gevlamde bladroller

Ditula angustiorana
zomerbladroller

Archips betulana
berkenbladroller


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.