HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Licht achteruit gegaan.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
October 31, 2009, 7:08 pm
Familie: Scythrididae, dikkopmotten
 
 
gevlekte dikkopmot
Scythris cicadella  (Zeller, 1839)
 
 
 

Voorkomen

Een zeldzame maar vooral lokale soort. De soort komt voor op zandige plaatsen, vooral in de Hollandse duinen, waar zij bekend is van een zevental vindplaatsen. Inlands wordt de soort zowaar niet meer gevonden, er zijn slechts twee vondsten uit het Meinweggebied en Velp. De laatste vondst stamt nog uit de 19e eeuw, betreffend een bizar bleek exemplaar (Snellen, 1882a).

Herkenning

De soort vliegt van half mei tot eind juli. De voorvleugels zijn diep bruin van kleur, bijna tegen het zwarte aan. Bij het wijfje liggen er talloze blauwwitte schubben verspreid over de voorvleugel, het mannetje is bonter gekleurd en de bestuiving is zodanig dominant dat de voorvleugel er witter door lijkt. In het centrale deel van de vleugel, op 2/4 ligt er een grote reeks geelbruine schubben. Zie ook S. potentillella. S. picaepennis heeft meer een wittere schubbestuiving, en S. limbella die lijkt op de mannetjes van S. cicadella is groter en heeft lichtere abdomen, poten en de achtervleugels zijn veel spitser. Vlinders komen slecht op licht, zij zijn goed te slepen uit de vegetatie en overdag zijn zij drinkend op bloemen aan te treffen.

Levenswijze 'biologie'

De rups leeft volgens de Britse situatie (Bengtsson, 2002a) in mei en juni, maar met oog op de vroege vliegtijden in Nederland zal zij al eerder in het voorjaar te vinden moeten zijn, ? maart tot in juni. De kop is donkerbruin, met zwarte vlekken, nekschild bruin met twee zwarte sikkelvormige vlekken. Lichaam grijsbruin met een brede geelbruine rugstreep en in het begin beduidend smaller en witter. Zijlijnen ook wittig van kleur. De rups leeft in een langwerpig spinsel aan de waardplant, waarin zanddeeltjes vermengd worden.

Etymologie

Dikkopmot verwijst naar de nogal forse thorax, die in rusthouding duidelijk opvalt als verdikkend geheel.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Hardbloem (Scleranthus annuus) en olijfhardende hardbloem (S. perennis) (Benander, 1965a). Op veel vliegplaatsen in Nederland en elders in Europa komt hardbloem niet voor, er moet dus ook een andere waardplant zijn, zoals bijv. Hieracium een kanshebber is omdat hier de vlinders veel bij worden aangetroffen.

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Scythris potentillella
tijmdikkopmot

Scythris empetrella
eenstipdikkopmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.