HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Afname.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
February 18, 2022, 11:19 pm
Familie: Yponomeutidae, spinselmotten (subfamilie Yponomeutinae)
 
 
appelstippelmot
Yponomeuta malinellus  (Zeller, 1838)
 
 
 

Voorkomen

Een algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. Vooral in fruitboomgaarden waar de waardplant appel te vinden is. Daarbuiten veel schaarser.

Herkenning

De vlinder vliegt van half juni tot half augustus. De vleugels zijn wit (vaak met een iets grijzige bestuiving) met talloze zwarte vlekken, die iets groter zijn dan bij de andere soorten. Een zwak kenmerk voor deze soort zijn de vlekken vlakbij de vleugelpunt, die vaak vrij netjes in één lijn liggen. De vlekken zijn overigens scherper getekend dan bij de andere soorten. Ondervleugels grijsbruin. Een zekere determinatie op basis van het uiterlijk van de vlinder is echter niet mogelijk, niet te onderscheiden van Y. cagnagella en Y. padella (witte vorm). 

Levenswijze 'biologie'

De rupsen leven in mei tot half juni, zij hebben als jonge rups overwinterd in onder de eischaal. In het voorjaar leeft de soort eerst minerend, hierna verlaten zij de mijn en gaan zij over op het vreten van de bladeren van buitenaf en spinnen delen bijeen. Daar de rupsen in grote getale aanwezig kunnen zijn en solidair leven worden soms grote spinsels vervaardigd. In juni verpoppen de rupsen in het spinsel in een langwerpige cocon die veel witter is dan bij de andere soorten, de pop is geel met de vleugelplaten beduidend donkerder. De eiafzetting vindt plaats op twee tot vier jaar oude takken nabij de knoppen, eieren zijn voorzien van een geleiachtige laag die zorgen voor camouflage (Agassiz, 1996a; Ellis, 2005a).

Etymologie

Stippelmot verwijst naar het uiterlijk van de vlinder. Vaak wordt spinselmot als synoniem gebruikt, maar geldt tegenwoordig voor als familienaam (Yponomeutidae).

Synoniemen:
= ooftmotje (bron onbekend, in: Wolfskeel, 2006)
= trekmade (bron onbekend, in: Wolfskeel, 2006)

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Appel (Malus sp.; M. sylvestris).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Yponomeuta cagnagella
kardinaalsmutsstippelmot

Yponomeuta evonymella
vogelkersstippelmot

Ethmia terminella
vierpuntzwartwitmot

Ethmia dodecea
tienvlekzwartwitmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.