Gouden tips voor Waarneming.nl

Gepubliceerd op 11 juli 2016 door Beheer
 
Brengt u al waarnemingen onder op internet? Wel, velen zijn u voorgegaan op onder meer bekende invoerportals als Telmee.nl en Waarneming.nl. Mede dankzij Waarneming.nl (en natuurlijk de app), de vele waarnemers en validatoren komen er maandelijks honderden waarnemingen binnen. We vragen u om dit zo zorgvuldig te doen: zo blijft deze data ook voor later gebruik toegankelijk. Een aantal tips om uw werk extra waardevol te maken!

Tussen deze vele waarnemingen zitten vele nieuwe waarnemingen voor een bepaald gebied, die "kale plekken" op de verspreidingskaart nader opvullen. Veel van deze waarnemingen zijn keurig voorzien van een foto, waardoor validatoren deze waarnemingen ook kunnen "goedkeuren" voor vervolgdoeleinden. Als waarnemer kunt u zélf aangeven of u deze waarnemingen wilt delen met partijen als EIS-Nederland, de Vlinderstichting of Stichting TINEA. Dit kan bij Waarneming.nl gebruikelijk in uw waarnemersprofiel.
Als u gekozen heeft voor deze optie, dan komen uw waarnemingen in een externe "landelijke" databank waarbij uw waarnemingen ook ingezet kunnen worden voor websites zoals Microlepidoptera.nl, publicaties -zoals de komende veldgids Microvlinders- of trendberekeningen. Deze data wordt steeds moeilijker interpreteerbaar door een afwijkende manier van invoeren. Vijf tips om uw data perfect te maken voor serieus gebruik!

Nachtvlindertip 1: De klok terug zetten

Toen de eerste nachtvlinderpioniers de lamp lieten branden liepen zij tegen een probleem aan zodra ze hun opgespelde vlinders moesten voorzien van etiketten. Want, welke datum moet er op het etiket staan als het dier om 2 uur 's nachts was verzameld? Wereldwijd is er decennialang een gewoonte geweest om te kiezen voor de datum waarop de inventarisatie begon. Nu de nachtvlindervallen hun intrede gedaan hebben zien we ook veel waarnemers die hun vondsten invoeren op "vorige" dag. Een KEI-goed systeem, we weten namelijk dat het ging om de nacht van 10 op 11 juli. Het gevaar bestaat dat wanneer er op Waarneming.nl (in dit voorbeeld) voor 11 juli gekozen wordt dat we dit rekenen tot de nacht die nog moet volgen.

Bij gezamenlijke inventarisaties wordt soms vóór en na middernacht ingevoerd. Bij het zogenaamde ontdubbelingsproces van waarnemingen (dat voorkomt dat de berekeningen realistisch blijven) is dit buitengewoon problematisch gebleken. Omdat tijdstippen bij het exportproces wegvallen is er een verschil in 24 uur bij waarnemingen. Die verschillen kunnen cruciaal zijn bij trekvlinderonderzoek en het koppelen van trends aan weersomstandigheden. Probeer zo veel mogelijk elkaars waarnemingen te kopiëren in plaats van het opnieuw invoeren, ook dit levert dubbele records op!

Bij ObsMapp kunt u het beste bij aanvang van het nachtvlinderen de tijd van uw mobiel terug zetten. ObsMapp is gekoppeld aan uw mobiele klok en zodoende kunt u vóór de wisselen van de dag invoeren.

Bij alle nachtvlinderactiviteiten wordt het dus sterk aangeraden om een gewoonte te maken van "de nacht van...."-gedachte en daarom de tijd terug te zetten in uw waarnemingenlijstjes!

Nachtvlindertip 2: Erken dat de vlinders een stadium hebben!

Het meest intrigerend aan vlinders is misschien wel de volledige gedaanteverwisseling: ei, rups, pop en vlinder. Dat laatste noemen we voor bij insecten in zijn algemeenheid "imago". Het invoervenster erkent deze verschillende stadia máár ook nog een paar extra: zak/koker en mijn. Het komt vrij vaak voor dat mensen deze optie overslaan en hierdoor is de data na extern gebruik moeilijk interpreteerbaar. Want, ging het nu om een vlinder, of om een rups? Met name bij soorten die als rups even veel als vlinders worden waargenomen (zoals stippelmotten, mineerders en zakdragers) is deze data dan onbruikbaar. Zonde als het uw waarneming betreft!Nachtvlindertip 3: Documenteer zo veel mogelijk!

Alles wat u in het opmerkingenveld uitschrijft, al is het een prachtig kweekverslag, alles wordt meegenomen voor vervolggebruik. Hoe geweldig is het als u de weersomstandigheden, datum waarop een vlinder ontpopt is (bij rupsenwaarnemingen met vervolgkweek), mededelingen over collectieopnames en waardplantinformatie vast kunt leggen voor de eeuwigheid en kunt delen met anderen? Denkt u ook aan het noemen van determinatoren: er is een wezenlijk verschil tussen een determinator en een validator, twee namen sterk zetten uw waarneming kracht bij!

Nachtvlindertip 4: Waardplanten maken het plaatje compleet.

Het moment is daar...u voert een leuke waarneming van een rups of bladmijn in. Wist u ook dat u dan het veld "waardplant" kunt gebruiken om hier de waardplant te administeren van uw waarneming? Allereerst is dit voor een validator super handig om op basis van de waardplant veel gemakkelijker om de waarneming te beoordelen. Op de tweede plaats levert het een schat van informatie op. In het buitenland wordt die data al veel langer geadministreerd, tijd om dit ook voor onze nachtvlinders in Nederland te doen!

Nachtvlindertip 5: Het formulier onthoudt het wel voor u!

Mocht veel van bovenstaande nogal veel vragen van uw concentratie, waarbij u continue op de proef gesteld wordt om telkens weer dat stadium "imago" in te voeren....vink de mogelijkheden "onthoud" aan. In ObsMapp bestaat deze mogelijkheid in uw profiel om bijvoorbeeld "imago" als standaardoptie vast te leggen. Handig, mocht u de vergissing vaak maken waardoor waarnemingen de verkeerde informatie bevat terwijl dit niet de bedoeling was.
Categorie: Overig | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.