Prijzen toegekend aan onderzoekers microvlinders

Gepubliceerd op 16 februari 2013 door Beheer
 
Tijdens de winterbijeenkomst van de Nederlandse Entomologische Vereniging werden er prijzen toegekend aan twee onderzoekers op het gebied van de (micro)vlinders, beide personen die deel uitmaken van de Microlepidoptera.nl organisatie: Erik van Nieukerken en Tymo Muus. De beide prijzen worden toegekend aan diegene(n) waarvan bekend is dat zij een grote rol spelen binnen de informatie- en/of educatiebevordering binnen de Nederlandse entomologie.

Beide heren gaven een presentatie, waarin hun werk aan de vlinders gepresenteerd werd:  “Entomoloog of botanicus? 35 jaar fascinatie voor mineervlinders en hun voedselplanten…” (Erik van Nieukerken) en “Kleine vlinders worden groot: 5 jaar Microlepidoptera.nl” (Tymo Muus).
Ook uit de presentaties kwam de gedrevenheid en enthousiasme naar voren.

De Uyttenboogaart-Eliasen Prijs ging naar Erik van Nieukerken, werkzaam bij NCB Naturalis te Leiden.
Met de volgende motivatie:
Erik is een "geboren entomoloog", die zowel beroepshalve als in zijn vrije tijd veel met insecten bezig is. De kiem om als entomoloog door het leven te gaan is door zijn ouders gelegd. Die vernoemden hem naar de hoofdpersoon ‘Erik’ uit het boek van Godfried Bomans "Erik, of het klein insektenboek". Tijdens zijn studie en NJN-tijd richtte zijn interesse zich op aquatische insecten (zowel van zoet als zout water), met name waterroofkevers. Na zijn promotie-onderzoek naar de taxonomie van Nepticulidae maakte hij definitief de overstap van kevers naar vlinders. De Nepticulidae is een familie van mineervlinders (800 beschreven soorten wereldwijd), die een nauwe binding met hun waardplant hebben. Dat maakt deze groep bij uitstek geschikt voor onderzoek naar de evolutie van relaties tussen plant (gastheer) en insect (gast). Deze relaties zijn de hoofdmoot van Erik’s werk als onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, hoewel hij een brede interesse heeft en soms ook uitstapjes maakt naar andere (insecten)groepen. Daarnaast besteedt Erik veel vrije tijd aan zijn passie voor insecten. Hieronder volgt een greep uit zijn neven-activiteiten:
  • Initiatiefnemer en redacteur van de serie Nederlandse Fauna
  • Auteur van het boek ¨De Nederlandse Biodiversiteit¨ in de serie van de Nederlandse Fauna
  • Auteur van de jaarlijsten met bijzondere waarnemingen van kleine vlinders in Entomologische Berichten
  • Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Entomologie
  • Voorzitter van de werkgroep Vlinderfaunistiek, ressorterend onder EIS en beheerder van de database met faunistische gegevens "Noctua"
  • Taxaspecialist bij de site microlepidoptera.nl met informatie over alle kleine vlinders van Nederland
  • Algemeen secretaris van de Societas Europaea Lepidopterologica (SEL), een organisatie voor zowel professionals als amateurs die zich bezighouden met de Europese vlinderfauna
  • Coördinator voor de groep nachtvlinders binnen Fauna Europaea, samen met Ole Karsholt
  • Betrokken bij Leptree, een internationaal samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van een fylogenetisch overzicht van Lepidoptera.
Kortom, Erik is een deskundig en ervaren entomoloog, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kennis over de ecologie, faunistiek, systematiek en taxonomie van insecten, in het bijzonder kleine vlinders. Deze kennis draagt hij op inspirerende wijze over op anderen door middel van (populair-) wetenschappelijke artikelen, presentaties en andere publicaties in boekvorm of op Internet.De Uyttenboogaart-Eliasen Stimuleringsprijs werd toegekend aan Tymo Muus, initiatiefnemer van Microlepidoptera.nl.
Motivatie:
Ondanks zijn jonge leeftijd is Tymo (1990) al een behoorlijk lang actief in het wereldje van vlinderaars. Na zich eerst met dagvlinders en macro-nachtvlinders bezig te hebben gehouden vond hij in de kleine vlinders zijn roeping. In korte tijd heeft hij zich deze groep eigen gemaakt en het onderzoek naar kleine vlinders een nieuwe impuls gegeven. In 2007 startte hij samen met Sifra Corver een omvangrijk project gericht op de ontwikkeling van een website met alle beschikbare informatie over kleine vlinders in Nederland. Het doel was om een website te maken met per soort informatie over de taxonomie, identificatie, biologie, ecologie, fenologie en verspreiding, aangevuld met beeldmateriaal van alle stadia. In dit project kon Tymo zijn liefde voor kleine vlinders combineren met zijn deskundigheid op het gebied van webdesign. In de loop van de jaren werd de website steeds verder uitgebreid en gemoderniseerd met een identificatiemodule en de mogelijkheid om via “social media” met elkaar in contact te blijven. Intussen is microlepidoptera.nl uitgegroeid tot hét platform voor kennisuitwisseling over kleine vlinders. Dankzij het werk van Tymo en Sifra is de belangstelling voor kleine vlinders enorm toegenomen. Het team achter microlepidoptera is in de loop der jaren flink gegroeid en ook de jaarlijkse excursies worden druk bezocht. Hierdoor is de kennis over kleine vlinders aanzienlijk toegenomen, die vervolgens op de website een plaats kreeg. Naast al deze activiteiten in het kader van de website is Tymo ook al jarenlang coördinator validatie van nachtvlinders bij waarneming.nl, is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van een lijst met Nederlandse namen voor microlepidoptera en heeft hij al een groot aantal publicaties over kleine vlinders op zijn naam. Kortom, Tymo heeft de kleine vlinders groot gemaakt met behulp van zijn website, publicaties en de organisatie van excursies en cursussen. Zijn werk verdient daarom veel lof en waardering en dat is de reden dat Tymo de UES-Stimuleringsprijs krijgt uitgereikt.De wintervergadering werd rijkelijk vertegenwoordig door talloze bekenden en collega's, zodat naast de nodige felicitaties ook de relaties weer konden worden bijgepraat.


Categorie: Project | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.