Vierde excursie, Schiermonnikoog, onvergetelijk!

Gepubliceerd op 24 augustus 2010
 
Alweer een ruime maand geleden vond de 4e excursie plaats van Microlepidoptera.nl. De soortenlijst is alsmaar langer aan het worden, en de verwachtingen blijven gespannen. Het doel van de excursie: mensen enthousiasmeren voor microlepidoptera en het onderzoek naar de soortenrijkdom in een bepaald gebied. Dit jaar was dat Schiermonnikoog.

Op 12 juli vertrokken alvast zes vlinderaars richting Schiermonnikoog, met een heerlijke middagzon. Karren gevuld met veldwerkmaterialen. De overige deelnemers kregen te maken met een ware plensbui. Gelukkig bleef het niet bij regenachtig weer, de rest van de week was buitengewoon prachtig. De overnachting was geregeld in het UV-Lab, die voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt kon worden door Microlepidoptera.nl. Hier werden ook alle soorten digitaal over verschillende computers geregistreerd. Determinatie geschiedt doorgaans terplekke, maar ook veel materiaal werd voor latere bevestiging verzameld.

Overdag werd er in de eerste instantie gezocht in de bossen en de kruidenrijke duinvalleien, waar op dat moment prachtige soorten zoals parnassia tot bloei kwamen in de middagzon. Typische soorten van deze duinvallei: de kustkuifbladroller (Endothenia oblongana) en de prachtmot (Oncocera semirubella). Van de laatste soort bleek het betreffende duinlandschap van groot belang te zijn: nergens in Nederland is er zo een grote populatie als hier. In de nacht werd hier met licht gevangen, met enige concurrentie van de wind en minder vanzelfsprekend: de lichtbundels van de vuurtoren.

Gedurende de week zijn er twee groepen die 's avonds actief zijn: de thuisblijvers die met 3-4 lampen het Groene glop (bos) inventariseerden, en 2-3 lampen elders op het eiland. In totaal werd er op vier locaties op het eiland met licht gevangen. De lijst van gevangen soorten over alle locaties van zowel over dag als 's nachts, betreft tot op heden +450 soorten Lepidoptera, waaronder 248 soorten micro's. Dit is een hoger aantal dan vorig jaar, en daarmee is alweer een record van de Landelijke Excursie verbroken!

Het meest karakteristiek op Schiermonnikoog zijn de kwelders. Aan de westkant ligt een grote jonge zandplaat, tot meer ontwikkelde kwelders langs de zeedijk en uiteindelijk oude(re) kwelders aan de oostkant van het eiland. Dominante planten in dergelijke vegetaties zijn lamsoor, engels slijkgras, zeekraal en zeeaster. Typische soorten werden dan ook gevonden, zowel rupsen als vlinders van onder andere Bucculatrix maritima, Coleophora salicorniae, Monochroa tetragonella, Scrobipalpa instabilella, nitentella en salinella, Gynnidomorpha vectisana, Phalonidia affinitana en Agdistis bennetii.

Een ongekend succes tijdens de excursie is het gezamenlijke diner elke avond. Dit jaar met een uitgebreid lopend buffet op de 3e avond, een saladebuffet en barbecue op de 4e avond (beide uit eigen keuken!) en de slotavond plus borrel in een pizzeria.

We bedanken de 13 zeer actieve deelnemers uit heel Nederland, met steeds meer 'terugkomende' deelnemers, voor hun inzet gedurende de week. Tijdens de excursie zijn mooie fotoreeksen en films gemaakt, zie elders op deze pagina.Categorie: Verslagen | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.