Nederlandse naamlijst

Op deze pagina vindt u een aantal overzichten van de Nederlandse micro's. Rechts is deze te downloaden.

Ooit waren er maar tientallen namen voor de micro's in Nederland. Vaak ontstonden deze in de plantensector, waar de plaagsoorten zo bekend werden, dat ze wel een Nederlandse naam verdienden. In omringende landen kwamen er steeds meer namen voor de kleinste soorten vanaf 1990. Na de Nederlandse namen voor de macro's werd ook besloten de micro's namen te geven; deze zijn ook in de lijsten opgenomen.
In 2009 werd de lijst gepubliceerd, waar al vanaf 2007 aan gewerkt is door groepspecialisten en andere vrijwilligers. Het is de standaardlijst en wordt inmiddels gebruikt door De Vlinderstichting, Werkgroep Vlinderfaunistiek en Waarneming.nl. Ook zijn de Nederlandse namen intussen ingeburgerd bij natuurbeschermingsorganisaties en regionale musea.
Op deze website zult u ook zeker veel van deze namen tegenkomen. Vele kenmerken zitten verborgen in de volksnamen, waardoor de determinatie gemakkelijker is, maar ook zult u de namen sneller onthouden: bruine huismot is nou eenmaal gemakkelijker dan Hofmannophila pseudospretella!

Verklaring van de namen
Op de soortenpagina vindt u onderaan een korte toelichting van de naam.

Exoten
Slechts een klein deel van de adventieve (en dus ook exotische) soorten heeft géén Nederlandse naam. Dit is een bewuste afspraak. Uitsluitend soorten die van groot economisch belang zijn hebben een Nederlandse naam ontvangen. De commissie is van mening, dat bij een toevallige import de soort niet als Nederlands beschouwd mag worden en deze dus geen triviale naam verdient.


Commissie 2009
Initiatiefnemer Jaap Zwier; eindredactie Tymo Muus, taxaspecialisten Cees Gielis (vedermotten), Hans Huisman (sikkelmotten), Erik van Nieukerken (mineerders), Sjaak Koster (pracht- en wilgenroosjesmotten), Maurice Jansen (genus Scrobipalpa), Marja van der Straten (exoten) en Hugo van der Wolf (kokermotten).

 
    Publicaties
 
Nederlandse namen (2022), Officiële totaallijst
Nederlandse namen (2011) erratum op versie 1.0
  Oorspronkelijke publicatie (2009)

bonte brandnetelmot
Anania hortulata (foto: A.H. Baas)variabele granietmot
Eudonia mercurella (foto: H. Bouter)

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.