HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
". $var->status .""; ?>
Landelijk voorkomen
". $var->zzheid .""; ?>
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?
Vliegtijddiagram (Gecorrigeerd)
"; else echo "
"; echo ""; ?>
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
bescherming.""; ?>
 
RECENTE VONDSTEN
 
speciescode."'>Kaarten op Waarneming.nl"; ?>
 
FOTO AANBIEDEN
 
speciescode.">Hoe kan ik bijdragen?"?>
 
AUTEUR(S)
 
bewerker)) echo "Muus & Corver (eds.)"; else echo "". $var->bewerker.""; ?> | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
datumtijd.""; ?>
Familie: familie == 'Micropterigidae') echo "Micropterigidae, oermotten"; elseif ($var ->familie == 'Eriocraniidae') echo "Eriocranidae, purpermotten"; elseif ($var ->familie == 'Opostegidae') echo "Opostegidae, oogklepmotten"; elseif ($var ->familie == 'Nepticulidae') echo "Nepticulidae, dwergmineermotten"; elseif ($var ->familie == 'Argyresthidae') echo "Argyresthidae, pedaalmotten"; elseif ($var ->familie == 'Praydidae') echo "Praydidae, gladkopjes"; elseif ($var ->familie == 'Lypusidae') echo "Lypusidae, zaksikkelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Peleopodidae') echo "Peleopodidae, vuurmotten"; elseif ($var ->familie == 'Heliozelidae') echo "Heliozelidae, zilvervlekmotten"; elseif ($var ->familie == 'Adelidae') echo "Adelidae, langsprietmotten"; elseif ($var ->familie == 'Incurvariidae') echo "Incurvariidae, witvlekmotten"; elseif ($var ->familie == 'Prodoxidae') echo "Proxodidae, yuccamotten"; elseif ($var ->familie == 'Tischeriidae') echo "Tischeriidae, vlekmineermotten"; elseif ($var ->familie == 'Tineidae') echo "Tineidae, echte motten"; elseif ($var ->familie == 'Psychidae') echo "Psychidae, zakdragers"; elseif ($var ->familie == 'Douglasiidae') echo "Douglasiidae, lepelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Bucculatricidae') echo "Bucculatricidae, ooglapmotten"; elseif ($var ->familie == 'Gracillariidae') echo "Gracillariidae, mineermotten"; elseif ($var ->familie == 'Yponomeutidae') echo "Yponomeutidae, spinselmotten"; elseif ($var ->familie == 'Heliodinidae') echo "Heliodinidae, roestmotten"; elseif ($var ->familie == 'Ypsolophidae') echo "Ypsolophidae, spitskopmotten"; elseif ($var ->familie == 'Plutellidae') echo "Plutellidae, koolmotten"; elseif ($var ->familie == 'Acrolepidae') echo "Acrolepidae, springmotten"; elseif ($var ->familie == 'Glyphipterigidae') echo "Glyphipterigidae, parelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Bedelliidae') echo "Bedelliidae, venstermineermotten"; elseif ($var ->familie == 'Lyonetiidae') echo "Lyonetiidae, sneeuwmotten"; elseif ($var ->familie == 'Ethmiidae') echo "Ethmiidae, zwartwitmotten"; elseif ($var ->familie == 'Elachistidae') echo "Elachistidae, grasmineermotten"; elseif ($var ->familie == 'Coleophoridae') echo "Coleophoridae, kokermotten"; elseif ($var ->familie == 'Batrachedridae') echo "Batrachedridae, smalvleugelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Momphidae') echo "Momphidae, wilgenroosjesmotten"; elseif ($var ->familie == 'Stathmopodidae') echo "Stathmopodidae, pootmotten"; elseif ($var ->familie == 'Cosmopterigidae') echo "Cosmopterigidae, prachtmotten"; elseif ($var ->familie == 'Agonoxenidae') echo "Agonoxenidae, klinknagelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Scythrididae') echo "Scythrididae, dikkopmotten"; elseif ($var ->familie == 'Autostichidae') echo "Autostichidae, dominomotten"; elseif ($var ->familie == 'Blastobasidae') echo "Blastobasidae, spaandermotten"; elseif ($var ->familie == 'Gelechiidae') echo "Gelechiidae, palpmotten"; elseif ($var ->familie == 'Depressariidae') echo "Depressariidae, platlijfjes"; elseif ($var ->familie == 'Oecophoridae') echo "Oecophoridae, sikkelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Tortricidae') echo "Tortricidae, bladrollers"; elseif ($var ->familie == 'Chimabachidae') echo "Chimabachidae, kortvleugelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Choreutidae') echo "Choreutidae, glittermotten"; elseif ($var ->familie == 'Schreckensteiniidae') echo "Schreckensteiniidae, gevorkte motten"; elseif ($var ->familie == 'Epermeniidae') echo "Epermeniidae, borstelmotten"; elseif ($var ->familie == 'Alucitidae') echo "Alucitidae, waaiermotten"; elseif ($var ->familie == 'Pterophoridae') echo "Pterophoridae, vedermotten"; elseif ($var ->familie == 'Pyralidae') echo "Pyralidae, lichtmotten"; elseif ($var ->familie == 'Crambidae') echo "Crambidae, grasmotten"; elseif ($var ->familie == 'Roeslerstammiidae') echo "Roeslerstammiidae, bronsmotten "; else echo "niet gedefinieerd" ?> subfamilie == '') echo ""; else echo "(subfamilie ". $var->subfamilie . ")"; ?>
 
 
nlnaam == '') echo ""; else echo "". $var->nlnaam . "
"; ?> ". $var->genus . " ". $var->soort . "  " .$var->auteur .""; ?>
 
speciescode . "&p=1>Terug naar soortpagina"; ?>

Bijgaand vindt u een overzicht van de waarnemingen uitkomstig uit de databank Noctua waarin historische en meer actuele vermeldingen van de soort zijn ondergebracht. De waarnemingen worden getoond op een viertal kaarten voorafgaand met een periodevermelding. Verschillen tussen de kaarten kunnen groot zijn. Enerzijds kan kunnen kaarten visualiseren of de soort is toe- of afgenomen. Sommige soorten zijn mogelijk verdwenen. Anderzijds zien we bij de meer algemene soorten een sterke toename in de periode na 1980. Deze periode wordt door velen beschouwd als een tijd waarin de belangstelling voor microvlinders onder de natuurliefhebber toenam en dus leidde tot een aanzienlijke toename van waarnemingen. De periode na 2000 maakt duidelijk wat de invloed van invoerportals is op het databestand. Voor veel soorten geldt dat er vele vindplaatsen onontdekt zijn gebleven door gebrek aan gericht zoekwerk. Kaarten zijn dus onderhevig aan aanvullingen en correcties en vormen dus een indicatie van het voorkomen van microvlinders in Nederland.

 

  Begin dataverzameling - 1950
noctua =='') echo ""; else echo ""; ?>
  Periode 1950 - 1989
noctua =='') echo ""; else echo ""; ?>
 
  Periode 1990 - 1999
noctua =='') echo ""; else echo ""; ?>
  Periode 2000 - 2009
noctua =='') echo ""; else echo ""; ?>
 
  Periode 2010 - 2022
noctua =='') echo ""; else echo ""; ?>
  SAMENVATTING >1990
noctua =='') echo ""; else echo ""; ?>
 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.