HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
vrij algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel, bijna overal te vinden en mogelijk ook talrijker (lokaal). Waarnemerseffect; dient naar de mijnen gezocht te worden.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Doorenweerd, C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
June 18, 2016, 11:20 pm
Familie: Nepticulidae, dwergmineermotten
 
 
gespleten eikenblaasmijnmot
Ectoedemia subbimaculella  (Haworth, 1828)
 
 
 

Voorkomen

Een vrij algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. Zeer algemene soort die deel uit maakt van een cryptisch soortscomplex met drie andere soorten, waarvan in Nederland alleen E. heringi voorkomt. E. heringi lijkt echter vooralsnog beperkt tot Zuid-Oost Nederland. Adulten van E. subbimaculella vliegen in juni en juli en komen goed op licht, zeker als de lamp in de buurt van een eik staat. Er is één generatie per jaar. De rupsen zijn te vinden van september tot in november.

Herkenning

De adulten lijken sterk op een aantal andere Ectoedemia soorten, waaronder E. angulifasciella en E. argyropeza. Alleen op vrouwelijk genitaal, of op DNA, is de soort te onderscheiden van E. heringi. Het zoeken naar de mijnen levert betrouwbare determinatie.

Levenswijze 'biologie'

Hoewel op eik een veelvoud aan mineerders te vinden is, is deze soort makkelijk te herkennen aan de snede die de larve maakt in de onderzijde van de blaas van de mijn, en daardoor frass en water naar buiten werkt. De blaasmijn zit meestal tussen de hoofdnerf en een zijnerf.

Etymologie

De naam is gebaseerd op de levenswijze van de rups, zij mineert (=mineermot). De mijnen lijken op blaasjes. Gespleten = de rups maakt een snee in de mijn, waardoor zij frass (uitwerpselen) verwijderd uit de mijn.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Eik (Quercus)

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.