MUSEUMEXEMPLAAR

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
18-26 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
lokaal gewoon
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel maar lichte toename in de duinen.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Gielis, C. & Muus, T.S.T.
 
LAATSTE AANPASSING
 
October 31, 2009, 11:56 pm
Familie: Pterophoridae, vedermotten (subfamilie Platyptiliinae)
 
 
rozenvedermot
Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermueller, 1775)
 
Vliegtijddiagram
Vlinder (foto: B. Haasnoot, leg/det. T. Muus, Katwijk, Prov. Zuid-Holland, 30.vi.2008)
 
 

Cnaemidophorus rhododactyla in Nederland

Landelijk een zeldzaamheid, maar in de kustgebieden en Zuid-Limburg veel gewoner op plekken waar rozenstruwelen aanwezig zijn. De verspreidig laat duidelijke concentraties zien in Noord- en Zuid-Holland, en is gerelateerd aan kalkrijke gronden.
In 1949 werd de eerste C. rhododactyla gevangen bij de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang (NH.) door Doets (med. Gielis).
De afgelopen jaren lijkt het er op dat C. rhododactyla zich aan het uitbreiden is over ons land, en wordt ook meer in het binnenland waargenomen. In 2007 een melding uit Drachten (Friesland) door Meijer (Flinterwille 11(2)). De soort is echter nooit talrijk aanwezig.

Herkenning

De vlinder vliegt van juni tot augustus en komt vrij goed op licht. In de schemering vliegen zij laag over vegetaties met de waardplant, zij kunnen daar soms in grote aantallen worden gevonden. De vleugelwijdte 18-26 mm Het is een kenbare soort, met een heldere oranje-bruine tekening. Zeer duidelijk is ook de grote schubbenborstel aan de achterrand van de achtervleugel.

Levenswijze 'biologie'

De rups leeft op verschillende soorten rozen (Rosa) in een zwak spinsel op de laatste loten. Hierbij worden verse loten naar beneden toe gesponnen. In het begin vretend van de jonge bladeren, daarna overgaand op de bloemen (en bloemknoppen) waarbij diepe gaten gevreten worden. Zij leven in de periode april tot begin juni. Het is onduidelijk hoe de soort overwintert, mogelijk als ei of jonge rups.
De rupsen worden zijn vaak slachtoffer van parasitoďden door de opvallende levenswijze. De rups verpopt tussen de plantenstengels in een webachtig spinsel. Het popstadium duurt ongeveer vijftien dagen.

Waardplanten of voedsel

Op verschillende rozen (Rosa spp.) in het speciaal hondsroos (Rosa canina) (Gozmány, 1962a; Emmet, 1979a). In de duinen op duinroosje (R. pimpinellifolia). In onze streken niet vaak schadelijk, doch in het Middenlandse Zee gebied zijn schades in kwekerijen gemeld.
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.