MUSEUMEXEMPLAAR

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
10-15 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
algemeen
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T.
 
LAATSTE AANPASSING
 
March 22, 2013, 9:42 pm
Familie: Choreutidae, glittermotten (subfamilie Choreutinae)
 
 
brandnetelmot
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 
Vliegtijddiagram
Vlinder (leg/det/foto: H. Bouter, Loetbos, Prov. Zuid-Holland, 15.v.2011)
 
 

Anthophila fabriciana in Nederland

Een gewone soort die over het hele land, meestal in aantal, gezien kan worden op plekken met voldoende brandnetel.

Herkenning

De vlinder vliegt overdag, drinkend op verschillende nectarrijke planten waaronder boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), soorten binnen het plantengeslacht Leucanthemum (margriet) en langs bosranden ook soms op fluitekruid (Anthriscus sylvestris). Ook wel vliegend op een dansende wijze rondom de waardplant. De vlinderwaarnemingen worden vooral gedaan tegen half mei tot in juni, later opnieuw in de nazomer.

Levenswijze 'biologie'

De eerste rupsengeneratie leeft in de zomermaanden, de tweede generatie in de wintermaanden. De soort overwintert als jonge rups in de buurt van de plant in een klein spinsel. Wanneer de plant in het voorjaar uit begint te lopen leeft de jonge rups voornamelijk eerst op de onderste bladeren van de plant en rolt één blad geleidelijk op. In het latere (volgroeide) stadium verplaatst de rups zich naar de jongere bladeren bovenin de plant, waar deze meerdere bladeren bijeen spint. Het spinsel is kenmerkend en veel te vinden in april. De rups verpopt in ditzelfde spinsel.

Rupsen zijn vrij gemakkelijk te herkennen aan de lichte kleur, met een inwendige grijze of groene gloed. Kop is eerst bruin, later overgaand in zwart. Nekschild is nadrukkelijk zwart gekleurd met een soms onduidelijke scheidingslijn in het centrum. Over het gehele bevinden zich duidelijke doch tamelijk grote wratten. Op elk segment acht stuks, met dorsaal gezien drie wratten aan elke kant, in een driehoekpatroon. Rups leeft op zowel de kleine (Urtica urens) als grote brandnetel (Urtica dioica).

Waardplanten of voedsel

Alle inheemse soorten brandnetel (Urtica sp.);
Kleine brandnetel (Urtica urens);
Grote brandnetel (Urtica dioica) (Ford, 1949);
Hop (Humulus lupulus).


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.