MUSEUMEXEMPLAAR

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
13-18 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
vrij algemeen
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T.
 
LAATSTE AANPASSING
 
November 22, 2009, 10:46 pm
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Olethreutinae)
 
 
roestlijnbladroller
Phiaris micana (Denis & Schiffermueller, 1775)
 
Vliegtijddiagram
Vlinder (leg/foto: H. Alberts, Spier, Dwingelderveld , Prov. Drenthe, 29.vi.2008)
 
 

Phiaris micana in Nederland

= olivana Treitschke, 1830 [Die Schmetterlinge von Europa 8]: 151

Een vrij algemene soort, die gewoon is op de zandgronden. Zij prefereert plaatsen met vochtige bodems, zoals op laag- en hoogvenen en vochtige bossen. Buiten dez

Herkenning

Vliegtijd mei tot begin augustus. De vlinders zijn licht room-olijfkleurig, bijna geheel verdonkerd door dichte donkerbruine stippeling met purperachtige glans; met zilverwitte dwarslijnen: de eerste op 1/4 vertakt op de voorrand; de tweede smaller, schuiner, uit de twee voorste paren voorrandshaakjes; de twee volgende paren ieder met een korte zilveren streep, alle haakjes enkel, tot één wit vlekje versmolten. Achtervleugels zijn licht bruinachtig grijs, de franje is wel wat licht van kleur (Bentinck & Diakonoff, 1968a).

Levenswijze 'biologie'

De rups leeft van augustus, tot na de overwintering, in mei (Razowski, 2003a) met soms nog vondsten tot in juni (Bentinck & Diakonoff, 1968a). Zij is bruingeel en de kop is lichtbruin (Hanneman, 1961a). Mogelijkerwijs in een spinsel waarin delen van de plant bijeen worden gesponnen, in een vrij nauwe verbinding met het substraat.

Waardplanten of voedsel

Lage planten (Ford, 1949a; Razowski, 2003a), maar vooral moerasplanten (Bentinck & Diakonoff, 1968a) op vochtige heiden en soms ook mossen (Hannemann, 1961a).
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.