MUSEUMEXEMPLAAR

Geen foto's.

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
12-14 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
zeer zeldzaam
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Bedreigd. Aangenomen werd dat de soort verdwenen was na de laatste vondsten op Terschelling (Berkenvallei/Eendenkooi, 2000). Vroeger kwam zij ook voor in de Noord-Hollandse duinen. Echter, onderzoek wees uit dat de soort wel degelijk nog op de eilanden voorkomt maar ook in de N-Hollandse duinen. In omringende soorten is het een zeldzaamheid, mede daarom verdient de soort speciale aandacht.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T.
 
LAATSTE AANPASSING
 
September 14, 2015, 8:20 pm
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Olethreutinae)
 
 
eierdopmot
Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 
Vliegtijddiagram
Foto: T. Muus
 
Er zijn momenteel geen extra afbeeldingen.
 

Argyroploce externa in Nederland

De soort werd reeds in 2006 gesynonimiseerd met de voorheen bekende A. dalecarliana Guenee, 1845.

Herkenning

...

Levenswijze 'biologie'

...

Waardplanten of voedsel

In Nederland op rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia). Elders in Europa op Pyrola secunda, P. carpathica en Ledum palustre (Razowski, 2003a).
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.