WETENSWAARDIGHEDEN
 
Afmeting in spanwijdte
12-14 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
zeer zeldzaam
Migrant?:
nee
 
HERKENBAARHEID
   
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Bedreigd. Aangenomen werd dat de soort verdwenen was na de laatste vondsten op Terschelling (Berkenvallei/Eendenkooi, 2000). Vroeger kwam zij ook voor in de Noord-Hollandse duinen. Echter, onderzoek wees uit dat de soort wel degelijk nog op de eilanden voorkomt maar ook in de N-Hollandse duinen. In omringende soorten is het een zeldzaamheid, mede daarom verdient de soort speciale aandacht.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Kaarten op Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
July 8, 2017, 10:00 am
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Olethreutinae)
 
 
eierdopmot
Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 
Vliegtijddiagram
Foto: T. Muus
 
Er zijn momenteel geen extra afbeeldingen.
 

Argyroploce externa in Nederland

De soort werd reeds in 2006 gesynonimiseerd met de voorheen bekende A. dalecarliana Guenee, 1845.

Herkenning


Levenswijze 'biologie'


Etymologie

De half cirkelvormige vlek doet denken aan een eierdop.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

In Nederland op rond(bladig) wintergroen (Pyrola rotundifolia). Elders in Europa op Eenzijdig wintergroen (Pyrola (Orthilia) secunda), P. carpathica en moerasrozemarijn (Ledum palustre) (Razowski, 2003a).

  
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.