MUSEUMEXEMPLAAR

Geen foto's.

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
11-14 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
algemeen
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Corver, S.C.
 
LAATSTE AANPASSING
 
November 19, 2009, 2:24 pm
Familie: Gelechiidae, palpmotten (subfamilie Gelechiinae)
 
 
gammapalpmot
Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermueller, 1775)
 
Vliegtijddiagram
Adult ex larve (leg/det/foto: S. Corver, Zoetermeer, Prov. Zuid-Holland, 12.v.2007)
 
 

Teleiodes vulgella in Nederland

Gewoon, verspreid door het gehele land.

Herkenning

De adulte vlinder vliegt van mei tot in augustus (Elsner et al., 1999a). De adult is onmiskenbaar.

Levenswijze 'biologie'

De rupsen zijn te vinden van maart tot begin mei. De rupsen laten zich met spinseldraden op de grond laten zakken zodra ze de verpoppingsfase bereiken. De rupsen zijn groen met een zwarte kop en een zwarte prothorax en hebben een maximale lengte van 12 mm De rupsen verpoppen in een ijl spinsel in de strooisellaag. (observaties S. Corver, iv.2007) Alle gevonden rupsen zijn opgekweekt. Geobserveerde waardplant was wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia).

Waardplanten of voedsel

Meidoorn (Crataegus spp.), sleedoorn (Prunus spinosa), vlakke dwergmispel (Cotoneaster horizontalis) en jeneverbes (Juniperus communis) (Bland et al., 2002a). Ook gekweekte appel (Malus domestica, appel (Malus sylvestris), pruim (Prunus domestica), krenteboompje (Amlanchier), peer (Pyrus communis), meelbes (Sorbus aria), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) (Elsner et al., 1999a; Huemer & Karsholt, 1999a).
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.