MUSEUMEXEMPLAAR

Geen foto's.

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
7-8 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
zeldzaam
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Corver, S.C.
 
LAATSTE AANPASSING
 
July 26, 2010, 12:47 pm
Familie: Elachistidae, grasmineermotten
 
 
schorrengrasmineermot
Elachista stabilella (Stainton, 1851)
 
Vliegtijddiagram
 
Er zijn momenteel geen extra afbeeldingen.
 

Elachista stabilella in Nederland

De soort kent een opvallende verspreiding in Nederland. Ondanks dat de soort vrij zeldzaam is en dat er slechts enkele waarnemingen uit Nederland bekend zijn, lijkt de soort tot nu to uitsluitend voor te komen op de schorren van Zeeland en Zuid-holland. Voor de vindplaatsen, zie Huisman & Koster (1994a).

Herkenning

De soort is zeer moeilijk te onderscheiden van andere Elachistidae, voornamelijk de algemenere Elachista freyerella. Het meest betrouwbare uiterlijke kenmerk van E. stabilella lijkt de helderwitte kop en halskraag (Huisman & Koster, 1994a). Genitaal onderzoek is noodzakelijk om beide soorten te onderscheiden, hoewel ook dit geen eenvoudig onderscheid is vanwege de variatie binnen de soort. De kenmerken die Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen (1977) noemen zijn helaas niet betrouwbaar (Huisman & Koster, 1994a). Voor de juiste kenmerken, in ieder geval de kenmerken waarop de Nederlandse exemplaren zijn gedetermineerd, zie Huisman & Koster (1994a).

Levenswijze 'biologie'

De beschrijvingen van de biologie van deze soort vanuit de literatuur van deze soort zijn onbetrouwbaar gezien de verwarringen in de literatuur over deze soort. Nieuwe kweekresultaten zouden meer duidelijkheid moeten verschaffen.De biologie van deze soort is uitgebreid beschreven op Bladmineerders.nl

Waardplanten of voedsel

Er worden voor deze soort veel waardplanten in de literatuur genoemd (zie o.a. Parenti & Varalda, 1994) echter veel van deze grassoorten komen niet of nauwelijks voor op de plaatsen waar Elachista stabilella in Nederland wordt waargenomen; de soort wordt tot nu toe alleen aangetroffen in de schorren van Zeeland.
Vrijwel zeker zijn de oudere opgaven van waardplanten voor Elachista stabilella (voorheen Cosmiotes stabilella) onbetrouwbaar vanwege de verwarring met andere Cosmiotes sp, voornamelijk de meer algemenere Elachista freyerella.
Een grassoort voor deze soort vanuit de literatuur die wel overeenkomt met de verspreiding van Elachista stabilella is rietzwenkgras (Festuca arundinacea), een soort die veel voorkomt op de schorren van Zeeland en Zuid-holland. In de UK is deze waardplant ook met zekerheid vastgesteld (Heckford, 1985). Mogelijk is dit de waardplant, in ieder geval voor Nederland.
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.