MUSEUMEXEMPLAAR

Geen foto's.

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
20-23 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
algemeen
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Afname.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T.
 
LAATSTE AANPASSING
 
March 16, 2013, 12:40 am
Familie: Yponomeutidae, spinselmotten (subfamilie Yponomeutinae)
 
 
appelstippelmot
Yponomeuta malinellus (Zeller, 1838)
 
Vliegtijddiagram
Adult ex larve (leg/det/foto: S. Corver, Zoetermeer, Prov. Zuid-Holland, 4.vi.2007)
 
 

Yponomeuta malinellus in Nederland

Een overal min of meer gewone soort, vooral in fruitboomgaarden waar de waardplant appel te vinden is. Daarbuiten veel schaarser.

Herkenning

De vlinder vliegt van half juni tot half augustus. De vleugels zijn wit (vaak met een iets grijzige bestuiving) met talloze zwarte vlekken, die iets groter zijn dan bij de andere soorten. Een zwak kenmerk voor deze soort zijn de vlekken vlakbij de vleugelpunt, die vaak vrij netjes in één lijn liggen. De vlekken zijn overigens scherper getekend dan bij de andere soorten. Ondervleugels grijsbruin. Een zekere determinatie op basis van het uiterlijk van de vlinder is echter niet mogelijk, niet te onderscheiden van Y. cagnagella en Y. padella (witte vorm). 

Levenswijze 'biologie'

De rupsen leven in mei tot half juni, zij hebben als jonge rups overwinterd in onder de eischaal. In het voorjaar leeft de soort eerst minerend, hierna verlaten zij de mijn en gaan zij over op het vreten van de bladeren van buitenaf en spinnen delen bijeen. Daar de rupsen in grote getale aanwezig kunnen zijn en solidair leven worden soms grote spinsels vervaardigd. In juni verpoppen de rupsen in het spinsel in een langwerpige cocon die veel witter is dan bij de andere soorten, de pop is geel met de vleugelplaten beduidend donkerder. De eiafzetting vindt plaats op twee tot vier jaar oude takken nabij de knoppen, eieren zijn voorzien van een geleiachtige laag die zorgen voor camouflage (Agassiz, 1996a; Ellis, 2005a).De biologie van deze soort is uitgebreid beschreven op Bladmineerders.nl

Waardplanten of voedsel

Appel (Malus sp.; M. sylvestris).
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.