HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
standvlinder
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Ernstig bedreigd. Beperkt leefgebied op Terschelling en Ameland, de soort is al verdwenen uit de Noord-Hollandse duinen en de Veluwe. De aantallen zijn gering en voor zover bekend zijn er weinig populaties; onderzoek naar de soort op Schiermonnikoog wees uit dat de soort daar waarschijnlijk niet voorkomt terwijl de waardplant er wel groeit.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Kaarten op Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Koster, J.C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
February 24, 2010, 10:45 pm
Familie: Cosmopterigidae, prachtmotten (subfamilie Antequerinae)
 
 
hondsviooltjesmot
Pancalia schwarzella  (Fabricius, 1798)

 
   
Ingevoerde waarnemingen <2006

Ingevoerde waarnemingen 2006-2009

 
Ingevoerde waarnemingen 2009-2013

Ingevoerde waarnemingen 2013-heden

 

 

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.