MUSEUMEXEMPLAAR

Geen foto's.

 
FEITEN
 
Afmeting in spanwijdte
12-14 mm
Nationale status
inheems
Voorkomen:
zeer zeldzaam
Migrant?:
nee
Herkenbaarheid
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Ernstig bedreigd. Beperkt leefgebied op Terschelling en Ameland, de soort is al verdwenen uit de Noord-Hollandse duinen en de Veluwe. De aantallen zijn gering en voor zover bekend zijn er weinig populaties; onderzoek naar de soort op Schiermonnikoog wees uit dat de soort daar waarschijnlijk niet voorkomt terwijl de waardplant er wel groeit.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Instructies? klik hier!
 
Familie: Cosmopterigidae, prachtmotten (subfamilie Antequerinae)
 
 
hondsviooltjesmot
Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 
   
Ingevoerde waarnemingen <2006
Ingevoerde waarnemingen 2006-2009
 
Ingevoerde waarnemingen 2009-2013
Ingevoerde waarnemingen 2013-heden
 

 

 

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.