De microvlinders van Nederland en België (boekproject ±2025)

Introductie
Sinds de populariteit van de microvlinders (microlepidoptera) omstreeks 2010 is toegenomen is ook de belangstelling voor een Nederlandstalig boek groeiende. In 2012 verscheen het boek Field Guide to the Micro-moths of Great Britain and Ireland, een nog grotere trigger om zoiets voor het Nederlandse taalgebied te realiseren.
Een initiatief om de Engelse editie te vertalen en bewerken tot een Nederlandse editie stuitte op grote bezwaren, immers is het grote kritiek dat de Engelse titel vooral "handig" is maar verre van compleet is omdat bepaalde families nauwelijks aan bod komen. Een rigoreuze aanpassing om het boek completer te maken zou de nodige kosten met zich mee brengen.

Een groot karwei
Omstreeks 2009 is begonnen om exemplaren in de collectie van Naturalis en het voormalig Zoologisch Museum te Amsterdam fotograferen. De verhuizing van de Amsterdamse collectie (die bovendien tijdelijk gesloten was na de verhuizing) en het verbouwen van Naturalis heeft er "jarenlang" voor gezorgd dat de zorgvuldig geprepareerde exemplaren buiten beeld bleven van de lens. De beelden waren bij uitstek geschikt voor een boek: echter de jarenlange pauze werd ook gebruikt om nogmaals de meningen van het publiek te horen. De wens bleek bij een nieuwe generatie vrijwel unaniem "dieren in rusthouding". Een hele uitdaging, want het vinden van een illustrator bleek niet mogelijk - tevens was niet van elke soort goed beeldmateriaal voor handen. Tevens heeft menig specialist zich teruggetrokken voor een dergelijke grote klus, met het gevolg dat dit grote karwei op de schouders neer komt van een zeer klein aantal mensen.

Eigentijds, compleet en vernieuwend
De ambitie is om de ruim 1550 soorten in een lijvig boekwerk te bespreken op een wijze waarop iedereen de teksten begrijpt. Een dergelijke publicatie moet niet alleen het determinatiegemak dienen, maar ook de natuurbeheerder die zijn beleid bereid is aan te passen aan de soort die extra aandacht verdient. Aan het presenteren van de biologie en verspreiding voor Nederland en België gaat veel vooraf: in sommige gevallen wordt extra veldwerk verricht om de teksten zo te kunnen toe te spitsen op de situatie in onze regio. Tevens dienen onderscheidende kenmerken opnieuw onder de loep genomen te worden, waarbij de kans op een misser in de determinatie beperkt wordt. De soorten die op uiterlijk te determineren (dan wel onderscheiden) zijn zullen in de natuurlijke rusthouding worden geïllustreerd. In sommige gevallen zullen illustraties van geprepareerde dieren andere relevante kenmerken tonen. Om een dergelijke compleet en eigentijds boek werk te kunnen produceren, dat vraagt veel. Immers, de kring van specialisten die zo'n project kan dragen is klein. De prognose is dan ook dat er nog zo'n 5 jaar nodig is om dit project tot de eindstreep te brengen.
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.